Category Archives: ประเทศอิหร่าน

คำแนะนำข้อควรกระทำและไม่กระทำในอิหร่าน

1. การเข้า/ออกเมือง

ข้อควรกระทำ
1. ควรได้รับการตรวจลงตราก่อนเข้ามาในอิหร่าน ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถขอ visa on arrival ได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากใช้เวลานาน ความเสี่ยงสูงและอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน
2. ควรนำเงินสดเงินสกุลแข็งเข้ามาใช้จ่ายในอิหร่าน โดยการแลกเปลี่ยนเงินสกุลแข็งเป็นเงินท้องถิ่นทำได้ แต่ควรแลกกับร้านแลกเงินนอกโรงแรม (ใน รร. 1 USD = 12,000 Rials แต่ในร้านรับแรกเงิน 1 USD = 33,000 Rials)ทั้งนี้ ในอิหร่านไม่มีระบบการใช้เครดิตการ์ด
3. ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางไว้ด้วย เนื่องจากเมื่อเข้าพักโรงแรม โรงแรมจะเก็บหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยวไว้จนกว่าจะเช็คเอ๊าท์ออกจากที่พัก

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. อย่าพำนักในอิหร่านเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการตรวลงตรา เพราะมีโทษปรับสูง หรือแม้แต่การมาต่ออายุการตรวจลงตราในอิหร่านมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก
2. ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานและอัฟกานิสถาน
3. ห้ามถ่ายรูปทั้งภายในและถายนอกสถานที่ราชการ ป้อมค่ายทหาร หรือเรือนจำ
4. สุรา เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดในประเทศนี้ ห้ามนำเข้าสุรา และดื่มสุราในอิหร่าน ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
5. การนำเข้าและบริโภคเนื้อสุกร ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในอิหร่านเช่นกัน
6. การนำไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงมากของอิหร่านออกนอกประเทศ จะต้องซื้อไข่ปลาของทางการที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายโดยถูกกฎหมายและมีใบรับรองจากร้านรัฐบาลเท่านั้น และนำออกได้ไม่เกิน 250 กรัม
7. พรม ซื้อได้แต่นำออกได้ไม่เกิน 24 ตารางเมตรต่อคน เว้นแต่เป็นพรมเก่า/สะสมห้ามนำออกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
8. การนำเงินดอลล่าร์ออกนอกอิหร่าน จะต้องไม่เกิน 5,000 USD ต่อคน/ต่อครอบครัว


2. การทักทาย

ข้อควรกระทำ
1. แขกผู้มาเยือนควรทักทายคนอิหร่านด้วยภาษาง่ายๆ ว่า ซาลาม (สวัสดีครับ) และเมสซี่ (ขอบคุณ)

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. การจับมือถือแขนสำหรับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นสิ่งต้องห้าม
2. สัญญาณมือสากล เช่น การยกนิ้วโป้งให้กัน ในวัฒนธรรมของคนอิหร่านถือเป็นการให้ของลับ (เท่ากับการยกนิ้วกลางของสากล)
3. ผู้ชายจะไม่พึงสัมผัสมือทักทายกับผู้หญิงอิหร่าน หรือผู้หญิงต่างชาติก็ไม่ควรยื่นมือไปขอสัมผัสมือชายชาวอิหร่าน (โดยเฉพาะข้าราชการ) เพราะจะได้รับการปฎิเสธ การทักทายระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายควรกล่าวคำว่า ซาลาม ก็เพียงพอ


3. การแต่งกาย

ข้อควรกระทำ
1. สุภาพสตรีในอิหร่านและสตรีต่างชาติ จะต้องผูกผ้าคลุมผมขณะที่อยู่ในที่สาธารณะตลอดเวลา แต่ติไม่จำต้องสวมชุดชาดอว์ คือ เป็นชุดสีดำคลุมกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอย่างชาวอิหร่าน
2. สตรีจะต้องแต่กายมิดชิด ไม่รัดรูป เสื้อแขนยาวไม่เปิดอก/ไหล่ กางเกงขายาว หากสวมเสื้อและกางเกงรัดรูปควรมีเสื้อคลุมทับถึงหัวเข่า (spring/winter coat)

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. ห้ามสตรีเปิดผมในที่สาธารณะ
2. สตรีห้ามแต่งกายด้วยชุดที่มองเห็นผิวพรรณของร่างกายนอกจากใบหน้าและมือ
3. สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงขาสั้น/เสื้อกล้าม แต่สามารถสวมเสื้อแขนสั้นได้ในโอกาสลำลอง แต่ถ้าเป็นการเข้าสังคมอย่างเป็นทางการควรสวมเสื้อแขนยาวเท่านั้น


4. ศาสนา

ข้อควรกระทำ
1. เคารพและปฎิบัติตามกฎของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. ห้ามนำพระพุทธรูปหรือรูปบูชาเข้ามาในอิหร่าน
2. ห้ามคนที่มิใช่ชาวมุสลิมเข้าไปในมัสยิดก่อนได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว


5. อาหาร

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. ในเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม ไม่ควรทานอาหารในที่สาธาณะต่อหน้าชาวมุสลิม


6. รถประจำทาง รถแท็กซี่ การข้ามถนน การสื่อสาร

ข้อควรกระทำ
1. ในรถประจำทาง นักท่องเที่ยวหญิงและชายควรแยกตามที่นั่งที่จัดให้หญิงชายนั่ง คือ ชายนั่งที่นั่งแถวตอนด้านหน้า หญิงนั่งที่นั่งแถวตอนด้านหลัง
2. รถแท็กซี่ในอิหร่านจะให้บริการลูกค้าครั้งละหลายคน นักท่องเที่ยวควรเช่าเหมาทั้งคัน แม้ราคาค่าโดยสารจะแพงขึ้น การเดินทางไปต่างจังหวัด ควรเดินทางโดยเครื่องบินเพราะค่าโดยสารไม่แพงนัก

ข้อที่ไม่ควรกระทำ
1. การข้ามถนนควรระมัดระวังให้มากเพราะชาวอิหร่านขับรถโดยประมาท ควรเดินข้ามทางม้าลาย และข้ามเป็นกลุ่ม
2. โทรศัพท์มือถือที่มีผู้ให้บริการจากประเทศไทยสามารถ roaming และใช้การได้ในประเทศอิหร่าน
แต่ Social media และ mobile contents จะใช้ไม่ได้/หรือใช้ได้ไม่ดีนัก
3. อินเตอร์เน็ตอิหร่านมีความเร็วต่ำ และมี Censorship / filtering แม้บาง web ข่าวของไทย ก็ไม่สามารถเข้าได้ เช่น Bangkokpost / Nations/ manager


7. วันทำการในอิหร่าน
วันทำการในอิหร่านคือ วันเสาร์ถึงวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เป็นวันหยุดของทางการ
ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะรานเปิดทำการในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี และหยุดในวันศุกร์และเสาร์

ที่มา The Royal Thai Embassy in Tehran
http://business.thaiembassy-tehran.org/?xid=0155010002027100000